Marie och Håkan renoverar ateljé och café efter hand och nu är alla fönster i cafédelen utbytta. Här krävs bra fönster då husen är väldigt utsatta vid havet. Fler fönster ska bytas under våren. Ser fram emot utsikten!